Straßenansicht Straßenansicht Straßenansicht Häuseransicht mit Wasserturm Straßenansicht Straßenansicht Straßenansicht Straßenansicht Straßenansicht Straßenansicht Straßenansicht Straßenansicht Straßenansicht Straßenansicht Straßenansicht Straßenansicht Luftansicht

16 0 0 2 2 0 0
Letzte Bearbeitung : Mai 2014